menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

At sikre god transfer når tiden er knap (2010-12)

Dette udviklingsprojekt for HAKL handlede om transferprocesser i detailbranchen og om hvordan skolerne kan være med til at sikre, at det, som kursisterne lærer på meget korte uddannelsesforløb, kan anvendes i forhold til de udfordringer, som de står med til daglig. Udfordringerne er mange inden for detailhandlen: Kurserne er meget korte, dagligdagen er meget travl og det er i det hele taget svært at bruge viden fra én kontekst til en anden, som måske umiddelbart ser meget anderledes ud.

I projektet deltog lærere og uddannelsesledere fra 4 skoler:
TietgenSkolen, Grenaa Handelsskole, Handelsfagskolen og Tradium.

Skolerne har især fokus på, hvordan de kan udvikle og teste forløb og redskaber, som kan understøtte god transfer, både

  • Før uddannelsen starter (til at skabe motivation og målrettethed)
  • Under selve uddannelsen (f.eks. gennem praksisnære undervisningsformer) og
  • Efter uddannelsen (for at understøtte, at den nye viden kan anvendes)

Som en del af projektet var der en særlig opmærksomhed på, hvordan skolerne kan anvende sociale medier, visualisering, e-læring og video til at understøtte transfer.

Relaterede publikationer:

Transfer når tiden er knap (2012)