menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Portfolio – en ny mulighed for at danne partnerskaber mellem skole og virksomhed (2010)

I dette projekt har to skoler, sammen med Kubix, arbejdet med at udvikle og afprøve modeller til, hvordan der kan arbejdes med portfolio på måder, som styrker elevernes oplevelse af sammenhæng mellem læreprocesser i henholdsvis praktikken og læreprocesserne på skolen. Der er gennem projektet blevet udarbejdet materiale til grundforløbet, mens eleverne er i praktik og når de kommer tilbage på skoleophold gennem hovedforløbet.

Skolerne har bl.a. udarbejdet eksempler på, hvad et trepartsmøde med skole, virksomhed og elev kan indeholde, hvordan et infobrev kan se ud og hvordan man kan anvende spejlingsmøder som en måde at invitere virksomhederne til at bidrage mere direkte til, hvordan skole og virksomhed sammen skaber rammer for gode læreprocesser.

Skolerne har gennem projektet også haft fokus på, hvordan elevernes portfolioarbejde efterfølgende kan integreres i undervisningen på skolen. Rapporten beskriver tre forskellige modeller for, hvordan skolerne har arbejdet med at give feedback på elevernes portfolioarbejde.

Samlet set er erfaringerne, at portfolio er en metode, der har potentiale til at knytte skole og virksomhed tættere sammen. Portfolio tydeliggør, hvis der er problemer med sammenhængen, hvis f.eks. virksomheden ikke igennem arbejdsopgaverne kan dække alle fagets kerneområder. Denne tydeliggørelse bidrager til, at både skole, virksomhed og elev påtager sig en del af ansvaret for en god læreproces.

Relaterede publikationer:

Portfolio - Som katalysator for en bedre sammenhæng mellem skolelæring og praktiklæring (2010)