menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Analyse af kompetenceudviklingsbehov i sektoren for grøn offshore energi (2010)

Analysen laves for LORC (Lindoe Offshore Renewables Center)

Analysens formål har for det første været at afdække, hvilke udviklings- og kompetencebehov der er knyttet til virksomheder, der arbejder med grøn offshore energi eller er underleverandører til området. Det gælder både eksisterende kompetencer, der fortsat vil være efterspurgt og nye behov for kompetencer. For det andet har formålet været at angive uddannelsesspor for nuværende medarbejdere på Lindø med henblik på beskæftigelse i virksomheder, der udvikler og producerer grøn offshore energi.

Analysen bestod af følgende faser:

  • Deskresearch
  • Indledende workshop med ressourcepersoner med særlig indsigt i udviklingstendenser på grøn offshore energi
  • Interviewanalyse i 15 virksomheder
  • Idégenererende workshop med repræsentanter fra innovative virksomheder på området grøn offshore energi, uddannelsesinstitutioner samt LORCs styregruppe
  • Udarbejdelse af notat

Analysen er dokumenteret i en intern rapport til LORC.