menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Industriens faglærte i mødet med de nye produktions- og ledelseskoncepter Lean og Performance Management (2010-11)

På danske arbejdspladser gennemføres såvel forandringer som styring ofte med hjælp fra forskellige produktions- og ledelseskoncepter. For eksempel Performance Management og Lean. Koncepterne hjælper med at reducere kompleksitet og skabe retning for forandringerne og tilpasningerne. Der er dog stor variation i, hvordan koncepterne praktiseres og der er også stor forskel på, om de kan levere de resultater, som de foreskriver - dette rum for variation i praktiseringen af koncepterne, kaldes mulighedsrummet.

Kubix har sammen med Industriens Uddannelser gennemført en analyse af kompetencebehov for faglærte medarbejdere, der i deres daglige arbejde møder nye koncepter som fx Performance Management og Lean. Hvilke udfordringer stiller ledelsesteknologierne medarbejderne overfor, og hvordan kan medarbejderne bidrage til, at ledelsesteknologierne bliver meningsfulde i den arbejdspladsnære sammenhæng, således at de både bidrager til et lærende og rigt arbejde, samtidig med at de leverer det, som produktions- og ledelseskoncepterne foreskriver? Hvordan spiller faglærtes kompetencer og udfyldelse af koncepternes mulighedsrum sammen?

Koncepterne har ofte betydelig indflydelse på arbejdets organisering. Medarbejderne berøres af mødet med koncepterne. Ligeledes kan medarbejderne også have indflydelse på, hvordan fx Lean og Performance Management faktisk praktiseres. Medarbejderne kan være med til at udforske, udforme og udfordre koncepterne, så de formes ind i den konkrete arbejdspraksis og sammenhæng, hvori de skal anvendes. Medarbejderne kan være med til at oversætte ledelsesteknologierne, så de giver mening i den konkrete virksomhed.

I projektet er der gennemført et litteraturstudie og en tekstanalyse med fokus på koncepterne. Der er gennemført en kvalitativ analyse af industrielle virksomheder, som arbejder med de nye koncepter med henblik på at udforske det mulighedsrum, der eksisterer, herunder hvilke kompetencer der er med til at præge praktiseringen af de forskellige mulighedsrums konkrete udtryk. I projektet blev der desuden gennemført en analyse af, hvordan eksisterende erhvervsuddannelsestilbud uddannelsesdækker kompetencer til at møde disse nye produktions- og ledelseskoncepter. På en udviklingsworkshop i Industriens Uddannelser blev inputtene afslutningsvist samlet og drøftet med henblik på mulige uddannelsestiltag på området.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed.

Relaterede publikationer:

Faglærtes kompetencer i en verden af produktions- og ledelseskoncepter (2011)