menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kvalifikationsanalyser på personbefordringsområdet (2010)

Kubix har for TUR gennemført to selvstændige, men sammenhængende analyser inden for personbefordringsområdet. De to analyser omfatter:
• en analyse af efteruddannelsesbehovet hos taxichauffører
• en analyse af efteruddannelsesbehovet hos chauffører, der kører i fleksibel rutebiltrafik

Både taxi- og busvognmænd kører flextrafik og efteruddannelsesbehovene inden for de to områder er derfor delvis fælles. Behovene blev kortlagt gennem besøg og interview med taxi- og busvognmænd og deres chauffører i forretninger lokaliseret uden for de største byer. Deres kørsel er en kombination af flextrafik og taxikørsel (eller rute- og turistbuskørsel), og de giver et typisk billede af krav og ønsker til den fremtidige taxi- eller buschaufførs kvalifikationer. Det er et langt stykke hen ad vejen den behovsstyrede persontrafik, der sætter dagsordenen. Det er karakteristisk, at der sker en vis professionalisering af vognmandsforretninger og bestillingskontorer og at viden om det organisatoriske samspil mellem fx vognmænd, chauffører og kontorer bliver et stadigt vigtigere kompetenceområde. Derudover synes kompetencer i relation til kundeservice og kørsel at være centralt for chaufførerne. Det at kunne kommunikere med og håndtere børn, unge, handicappede, ældre, syge og samtidig gennemføre en sikker og tryg kørsel inden for de tidsmæssigt aftalte rammer under meget forskellige vejrforhold, er en udfordring i den daglige kørsel og et tema, som i vid udstrækning kædes sammen med chaufførernes faglige stolthed.

De to analyser peger på, at efteruddannelsen skal tilrettelægges som:

  • Et modulopbygget forløb rettet mod både erfarne og nye chauffører og med passende tilbagevendende repetition inden for områder, hvor ny viden medfører ændringer i retningslinjer for opgaveudførsel, fx førstehjælp
  • Et praksisorienteret forløb med fokus på forståelse af og øvelse/mestring i konkrete situationer
  • Et forløb, der indholdsmæssigt integrerer forskellige efteruddannelsesmål med udgangspunkt i de kontekster eller situationer, hvor det lærte skal anvendes, og strukturelt differentieres ift. forskelligt indhold i chaufførfaggruppers opgaver

Behovene for efteruddannelse retter sig mod:

  • Forståelsen af kundeservice i forskellige kontekster
  • Førstehjælp og mestring af ulykker – fx integreret med glatbanekørsel i egen bil eller andre køretekniske mål, førstehjælp og konflikthåndtering
  • Konflikthåndtering – udvikling af kommunikative kompetencer, dansk og psykologi
  • Befordring af bevægelseshæmmede, kendskab til forskellige typer af sygdomme og deres behandling - fx som led i et udvidet førstehjælpskursus – samt ergonomi med fokus på arbejdsstillinger ifm. forflytninger, mv.
  • Certificering af chaufførers kompetencer
  • Sundhed og velfærd i relation til chaufførerne selv