menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

AMU 50 år - jubilæumsavis (2010)

I anledningen af AMU’s 50 års jubilæumsavis har Undervisningsministeriet udgivet en jubilæumsavis.

Ministeriet har bedt Kubix være redaktør for jubilæumsavisen. Kubix har skrevet selvstændige bidrag ud fra mangeårig erfaring med udvikling af AMU, og skrevet artikler på baggrund af interview med deltagere, undervisere, skoleledelser, arbejdsmarkedets parter, virksomheder.

Kubix har desuden været sparringspartner for Undervisningsministeriet i forhold til det samlede indhold og udformningen af jubilæumsavisen.

Jubilæumsavisen er trykt i et oplag på 20.000 eksemplarer og den kan hentes on-line på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/amuavis