menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Udvikling af redskaber og metoder til støtte for kontaktpersonernes arbejde med strategisk kompetenceudvikling i folkekirken (2010-11)

Folkekirken er en offentlig arbejdsplads med medarbejdere, der udfører en mangfoldighed af forskellige opgaver, fx gravere, kordegne og organister. Derfor har Folkekirken, ligesom andre arbejdspladser, brug for at finde måder at arbejde med kompetenceudvikling på, så der skabes sammenhæng mellem de mål og opgaver, som menighedsrådet prioriterer, og de kompetencer og forudsætninger for at løse opgaverne, som medarbejderne har.

www.kirkeuddannelse.dk findes dialogredskaberne til at arbejde med målrettet kompetenceudvikling (under indgangen ’Arbejdsgivere’ eller ’Medarbejdere’) som blev udviklet gennem projektet. Målrettet kompetenceudvikling sætter fokus på sognenes nuværende og fremtidige målsætninger, samtidig med at medarbejdernes ønsker til jobudvikling, uddannelse mv kan inddrages i arbejdet med målrettet kompetenceudvikling. I projektet deltog seks sogne i arbejdet med at udvikle og teste redskaberne. Eksempler på dialogredskaber er: Spørgsmålskort til medarbejdergruppen mhp en fælles drøftelse af sammenhængen mellem opgaver og kompetencer, refleksionsark til brug for menighedsrådets dialog om målsætninger og kompetencebehov samt forberedelsesskemaer i tilknytning til udviklingssamtaler.

Portalen indeholder også De gode historier, der baserer sig på sognenes erfaringer med kompetenceudvikling. Historierne fungerer som inspirationskatalog for dem, som ønsker at komme godt i gang med kompetenceudvikling i deres sogn.

Kubix’s rolle i projektet har været at udvikle dialogredskaberne og støtte de involverede sogne i at afprøve redskaber. På baggrund af sognenes erfaringer og input reviderede Kubix redskaberne. Kubix har desuden samlet og beskrevet De gode historier og for det samlede projekt stået for at udvikle den del af kirkeuddannelse.dk, som ligger under venstre menupunkt Målrettet kompetenceudvikling.

Relaterede publikationer:

Kompetenceudvikling på herrens mark (2011)