menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Revitalisering af partsstyret på uddannelsesinstitutioner (2010)

I LO er der formuleret et ønske om, at der skabes en fælles referenceramme for, hvad der forstås ved partsstyret på uddannelsesinstitutioner, og et ønske om en afklaring af, hvordan de udpegede medlemmer føler sig rustet til at forvalte de pladser, som fagbevægelsen besætter i de forskellige organer i de forskellige skoletyper.

Undersøgelsen koncentrerer sig om interessevaretagelsen gennem bestyrelsesarbejdet på erhvervsskolerne og i de nye VEU-centerråd.

Opgaven har to indholdsmæssige ben:
- Formulering af krav og forventninger til interessevaretagelse gennem fagbevægelsens repræsentanter
- Vurdering af roller, udfordringer, uddannelsesbehov, mm. set fra bestyrelsesmedlemmers og VEU-centerrådsmedlemmers eget perspektiv

Undersøgelsen bygger på kvalitative interview med ressourcepersoner i HK, 3F, Dansk Metal, FOA og Dansk El-Forbund, med medlemmer af bestyrelser og VEU-centerråd, samt på en web-baseret spørgeskemaundersøgelse med alle medlemmer af bestyrelser og VEU-centerråd, udpeget af LO-fagbevægelsen.