menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)

I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der i perioden 2008-2011 afsat et engangsbeløb til kompetenceudvikling for ansatte i regionerne. I forbindelse med overenskomst 08 har Danske Regioner med henholdsvis Sundhedskartellet og KTO aftalt ved ’Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling’, hvordan midlerne skulle udmøntes med henblik på at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats.

Parterne var enige om, at erfaringerne med den aftalte model for udmøntning af trepartsmidler skulle evalueres medio 2010. Formålet med evalueringen har været at indsamle erfaringer og synspunkter fra medlemmer af de nedsatte beslutningsfora og koordinerende fora i de 5 regioner. Formålet har endvidere været at bidrage med et kvalificeret grundlag for parternes overvejelser og drøftelser om modellen for udmøntningen af trepartsmidler til kompetenceudvikling.

Kubix har gennemført evalueringen, som bygger på en opsamling og vurdering af erfaringer på det lokale niveau, herunder erfaringer og synspunkter fra medlemmer af de nedsatte beslutningsfora og koordinerende fora i de 5 regioner. Gennem evalueringen er der opnået viden om modellens styrker og svagheder Som led i evalueringen har Kubix besøgt de fem regioner. For at indsamle erfaringer har der i hver region som udgangspunkt været gennemført forberedende mailkorrespondancer og telefonsamtaler med sekretariatsfunktionerne, indsamlet materiale for den igangværende proces samt gennemført
- interview med sekretariatsfunktionen
- fokusgruppeinterview med hvert af de tre lokale beslutningsfora
- fokusgruppeinterview med det koordinerende forum

På denne baggrund er der udarbejdet en evalueringsrapport, som overordnet beskriver regionernes forskellige tilgang til at udfylde udmøntningsmodellen. Endvidere beskrives på en række områder og temaer inden for udmøntningsmodellen, hvordan regionerne konkret har udfyldt udmøntningsmodellen samt hvilke erfaringer og oplevelser deltagerne har haft med de konkrete udmøntningsmodeller.

Relaterede publikationer:

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)