menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)

Denne undersøgelse af faglighed og jobprofiler for rengøringsassistenter, skal tydeliggøre den ofte tavse viden, der ligger i de daglige og almindelige rengøringsopgaver og herigennem motivere til efteruddannelse.

Kubix har beskrevet 6 jobprofiler:
1. Hotel- og konferencecentre
2. Dag- og døgninstitutioner (incl. praktisk bistand i hjemmet)
3. Skoler
4. Industri (incl. skadeservice og industriservice)
5. Administrationsbygninger
6. Hospitaler

Undersøgelsen peger på, at rengøringsassistentens faglighed bedst kan forstås som en integreret helhed af alle disse kompetencer, som bringes i anvendelse i konkrete arbejdssituationer. Her skal rengøringsassistenten f.eks. bruge situationsfornemmelse for at kunne planlægge fleksibelt ud fra en forståelse af kvalitets-standarder og hensyntagen til kollegaer. Samtidig kan disse kompetencer kun udfoldes i praksis, hvis rengøringsassistenten har mental robusthed, fysisk styrke og viden om korrekt brug af rengøringsmidler.

Uddannelsesmæssigt peges der på, at der fortsat er brug for fokus på uddannelse af rengøringsassistenter og foreslår hvilke rengøringsfaglige uddannelser, der er knyttet til de 6 profiler.

Undersøgelsen er lavet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS).

Relaterede publikationer:

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)