menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Procesevaluering af projektet Videnoverførsel i læringsnetværk (2009-2010)

Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og Center for Uddannelse Lolland Falster har gennemført et fælles projekt med det mål at udvikle nye netværk/strategiske partnerskaber mellem skoler og små og mellemstore virksomheder i regionen.

Hver af de deltagende skoler har gennem projektforløbet opstartet og udviklet deres egne uddannelsesnetværk. Det er meget forskelligartede netværk med deltagere fra forskellige brancher, som mødes omkring forskellige formål. Nogle af netværkene har haft fokus på at styrke praktiksamarbejdet med virksomhederne i lokalområdet, andre har haft fokus på at understøtte et uddannelsessamarbejde på tværs af små virksomheder og andre igen har mere fungeret som erfagrupper, hvor skolerne har haft flere forskellige interesser.

Derudover har skolerne afholdt et antal fælles netværksaktiviteter (fx to innovationcamps), hvor regionens virksomheder og uddannelsesmiljøer har mødtes til fælles drøftelser af, hvordan de fx kan bruge hinanden ift. efteruddannelse, rekruttering af nye medarbejdere, jobudvikling, branding mv.

Projektet har både ønsket at udvikle disse netværk og opsamle de forskellige metoder, der anvendes til netværksskabelse på de enkelte skoler og på tværs af skolerne.

En af de ting, der fx er vigtige i sådan et projekt, der er båret af meget engagerede uddannelsesfolk, som samtidig har en meget travl hverdag, er at få afstemt forventninger undervejs, så alle kan leve godt med, at projektet hele tiden udvikler sig og nye forudsætninger skabes.

Skolerne har valgt selv at lave slutevalueringen, men har fået hjælp fra Kubix til løbende procesevaluering. Kubix rolle er at give sparring omkring projektforløbet, processen undervejs og bidrage med inspiration og ideer til metodeopsamlingen.