menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Arbejdspladslæring - undervisningsforløb for Forsvarsakademiet (2010)

Kubix har undervist 3 dage i emnet: Arbejdspladslæring - Som brobygning mellem individuel læring og organisatorisk læring.

Undervisningen indgik i et 1-årigt stabskursus i forsvaret. Stabskurset er en lederuddannelse og er den højeste uddannelse for officerer. Deltagerne fik først en introduktion til området og skulle herefter analysere, forstå og arbejde fremadrettet med læringsrum på egne arbejdspladser.

Kubix underviste bl.a. i social læringsteori som et særligt perspektiv på læring, der er grundlæggende anderledes end andre mere individualistiske tilgange. Forståelsen af ’praksisfællesskaber’ som en dør til at forstå, hvordan læring sker og at læreprocesser er vanskelige at styre.

Derudover var der oplæg om læringsformer og læringsmiljøer på arbejdspladsen. Hvilke læreprocesser sker på arbejdspladsen og hvilke sker på uddannelse. Iscenesat læring og netværksbaseret læring som mellemformer. Hvad er formaliseret og hvad er mindre formaliseret? Hvilke udfordringer peger på hvilke læringsformer?

En central idé bag undervisningen var at sætte fokus på deltagernes egne udfordringer og inspirere dem gennem ny teori og erfaringsudveksling. De blev derfor også undervist i begrebet læringsrum som et begreb til at forstå og analysere de muligheder, der er for at understøtte læring på arbejdspladsen. Ud fra deres egne læringsrumsanalyser reflekterede de fx over:

  • Hvad kendetegner i særlig grad/generelt vores arbejdsmiljø?
  • Er der fx en udpræget ’det klarer jeg selv, uden hjælp’ kultur?
  • Er det svært for lederne at få et fortroligt rum med medarbejderne?
  • Er arbejdet i felten og arbejdet ’hjemme’ så forskelligt, at det er svært at give mening?
Sidste dag var der fokus på lederens rolle og strategisk kompetenceudvikling ift. at understøtte gode læringsmiljøer og det læringsrum han/hun selv har. Hvilke muligheder for kollegasparring, uddannelse, tid til refleksion mv. er til stede.