menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Efteruddannelse energi, miljø - affald (2010)

Industriens Uddannelser er i færd med at udvikle eksisterende FKBer inden for det energi- og miljøtekniske område. I den anledning har Industriens Uddannelser bedt Kubix om at gennemføre en analyse af efteruddannelsesbehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer forskellige former for erhvervsaffald.

Analysen peger på fire forskellige profiler for produktionsmedarbejdere. De to første profiler er kendetegnet ved i forskellig grad at have affaldshåndtering som en central del af produktionsmedarbejdernes kerneopgave og faglighed. De to sidste er kendetegnet ved, at affaldshåndtering i højere grad er integreret i deres øvrige arbejde. De fire job- og kompetenceprofiler kan beskrives således:

  • Profil 1: Medarbejder med affaldshåndtering som arbejdsmæssig kerne med fokus på håndtering, sor-tering, registrering og transport af affald.
  • Profil 2: Lagermedarbejder med affaldshåndtering som delopgave og med fokus på intern transport af affald.
  • Profil 3: Produktionsmedarbejder som bindeled i en produktionsafdeling med produktion som arbejdsmæssig kerne og koordinering, formidling, sortering som delopgave.
  • Profil 4: Produktionsmedarbejder med produktion som kerne og med affaldshåndtering som en inte-greret delopgave i den daglige produktion, styret af et kvalitets-, produktions- eller miljøstyringssystem.

Analysen peger på, at

  • Affaldshåndtering ikke kan ses som et særligt kompetenceområde, der har behov for et særligt uddannelsesmål.
  • De besøgte virksomheder ikke peger på et særligt kursusbehov inden for affaldshåndtering for den generelle produktionsmedarbejder.
  • En potentiel målgruppe for et kursus i affaldshåndtering består af produktionsmedarbejdere i profil 1.
  • En uddannelsesstrategi, der bygger på integration i allerede eksisterende AMU-kurser og EUD, må overvejes.

Analysens resultater er efterfølgende blevet drøftet på en workshop med repræsentanter fra skoler og Industriens Uddannelser.

Relaterede publikationer:

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald (2010)