menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kompetencebegrebet i Øresundsregionen (2009)

Kompetencer og udvikling af kompetencer er centrale for udvikling af Øresundsregionen og virksomhedernes konkurrenceevne. Men hvad forstår vi ved kompetencer – hvad taler vi om?

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har bedt Kubix om at udarbejde en forståelsesramme, der rækker over Øresund og på tværs af aktører på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område. Forståelsesrammen er blevet udarbejdet på baggrund af interview med aktører på begge sider af Øresund, et litteraturstudie og Kubix mangeårige erfaring på feltet.

Forståelsesrammen bliver præsenteret i publikationen:

Kubix og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Job og kompetencer i Øresundsregionen: Bare vi taler om det samme! – om brug af kompetencer, kvalifikationer og uddannelse. August 2009.

Publikationen indeholder blandt andet et navigationskort som kan styrke diskussionen af hvad der menes med kompetencer og kvalifikationer.

Artikel i kubix.nyt #3.09:
Alle taler om kompetencer…

Relaterede publikationer:

Bare vi taler om det samme! – om brug af kompetencer, kvalifikationer og uddannelse (2009)