menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Changing Qualifications. A review of qualifications, policies and practices(2008-10)

CEDEFOP ønsker med dette projekt at få en systematisk gennemgang af kvalifikationssystemer i Europa og hvordan de er under forandring. Yderligere søger CEDEFOP indikationer på fremtidige trends som kunne være vigtige på dette felt. Udviklingen i kvalifikationssystemer i Europa i løbet af de sidste to år har været betydelig, især i form af introduktion af kvalifikationsrammer som fx EQF (European Qualification Framework). Der er tegn på at disse strukturelle forandringer i kvalifikationssystemer er et resultat af et ønske om mere transparente kvalifikationer. Kvalifikationer forstås her som formelle beviser på hvad man har lært.

Denne undersøgelse vil understøtte udviklingen af en langsigtet europæisk strategi for anerkendelse af livslang læring på nationalt og europæisk niveau.

Undersøgelsen bygger både på allerede gennemførte studier vedr. kvalifikationssystemer af OECD, ILO, CEDEFOP, ETF og EU-Kommissionen og på igangværende undersøgelser.

Resultaterne af denne undersøgelse vil være af interesse for en lang række interessenter inden for uddannelse og efteruddannelse i Europa og ude omkring i verden.

Kubix har deltaget i det transnationale undersøgelsesteam under ledelse af Cambridge Assessment og laver en nærmere beskrivelse af udviklingen i Danmark.

Rapport kan downloades her