menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

På vej til ’next practice’ gennem innovativ kollektiv forberedelse (2015-16)

SOSU FVH har pr. 1/1 2013 i forbindelse med revision af uddannelsesordningen for SOSU-uddannelserne igangsat en pædagogisk udvikling, som har medført ny teamstruktur og ny beskrivelse af teamets opgaver. På grund af implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen vil det indebære en ny teamstruktur, som vil kræve kommunikative og innovative metoder. Skolen har samtidigt ansat 30 % flere undervisere som følge af stor vækst af elever/kursister i perioden fra 1/1 2014. En stor del af de nyansatte undervisere har kort undervisningsanciennitet og er uden undervisningserfaring, hvilket understøtter et behov for kollektiv sparring.

Projektets formål er at styrke skolens primære kerneopgave ved at udvikle innovative former for læringsarbejde i teams, med fokus på kollektiv forberedelse og sparring. Denne målsætning om intern kompetenceudvikling er i tråd med skolens kompetencestrategi om at sikre, at medarbejdere og organisationen fagligt som pædagogisk er på forkant med udviklingen.

Fokus i projektet vil være på kommunikationen i fællesskabet for at forbedre mødekvaliteten, fremme skabelsen af innovation og planlægge effektive møder.

Projektet strækker sig over 1½ år og er delt op i 3 hovedfaser:

  • Før-fase: Fælles billeddannelse - Startseminar
  • Under-fase: Action learning med innovative former for kollektiv forberedelse
  • Efter-fase: Evaluering med fokus på tegn på effekt – Slutseminar

Formidling af projektets erfaringer vil ske via erfaringsudvekslingsmøder med andre SOSU-skolers SU. Projektet vil ligeledes blive drøftet i skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU) samt med ’det planlæggende niveau’, som er et fast etableret samarbejdsforum mellem skolen og praktikvirksomheder. Yderligere vil projektets erfaringer blive præsenteret på etablerede skolenetværk, som Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deltager i.

Projektet medfinansieres af Kompetencesekretariatet.