menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer (2015-16)

Udgangspunktet for analysen er industrioperatøruddannelsen. For mange ufaglærte har industrioperatøruddannelsen i mange år været en populær vej til at blive faglært. Formålet med dette projekt er at afdække, i hvilket omfang AMU-pakker kan erstatte uddannelseselementer i korte operatør-erhvervsuddannelser. Analysen skal tilsvarende afdække, i hvilket omfang uddannelsens elementer ikke er dækket af AMU-kurser - og hvorvidt det vil være værdifuldt ud fra et fagligt uddannelses-perspektiv at udvikle AMU-kurser.

Analysen skal endvidere afdække, hvorvidt AMU-kurser helt eller delvist kan erstatte dele af uddannelsens praktikmål og i hvilket omfang nuværende AMU-pakkers opbygning kan bruges som udgangspunkt for tilsvarende opbygning inden for andre brancher, f.eks. metalbearbejdning og fødevareproduktion.

Målet for projektet er at udvikle og sammensætte flere AMU-pakker, der i videst muligt omfang vil kunne erstatte uddannelseselementer og dermed understøtte bevægelsen fra ufaglært til uddannet industrioperatør.

Projektet består af 3 faser:

  • Afdækning af sammenhængen mellem eksisterende AMU-kurser og industrioperatøruddannelsernes kompetencemål
  • Udvikling af AMU-pakker, der matcher dele af industrioperatøruddannelsen
  • Afprøvning og evaluering

Resultatet af udviklingsfasen er en beskrivelse af en prototype af AMU-pakker, hvor man via AMU kan blive faglært industrioperatør.

Projektet gennemføres for Industriens Uddannelser.