menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Undervisere som ambassadører for Portfoliometoden i mediegrafikeruddannelsen (2009)

På mediegrafikeruddannelsen er der indført et krav om at eleverne gennem uddannelsen på hovedforløbet løbende udarbejder en portfolio over de arbejder som de har udført gennem praktikperioden. På den måde får:

  • Underviserne et redskab til at tilrettelægge undervisningen i tæt sammenhæng med praktikperioden og til at vejlede den enkelte elev målrettet
  • Eleverne en metode til at dokumentere det han/hun har lært og understøtte refleksionen over egen læring
  • Virksomhederne en mulighed for anvende portfolioarbejdet til at sætte øget fokus på læring i praktikperioden.

Kubix har gennemført et forløb med henblik på at inspirere lærere og uddannelsesledere til at anvende portfolio på de syv uddannelsessteder som udbyder uddannelsen.

Gennem forløbet har lærerne og uddannelseslederne opnået erfaringer og fortrolighed med forskellige måder at anvende portfolio – fx til synliggørelse af progression i læreprocessen, til at styrke sammenhængen mellem skole og praktikdel, til at højne fagligheden gennem refleksion mv. For at styrke læreprocessen har deltagerne selv arbejdet med portfolio omkring egne læreprocesser igennem forløbet.

Forløbet har bestået af tre seminarer samt interviews på udvalgte skoler:

Det første seminar blev brugt til at opnå fortrolighed med portfoliometoden og dele erfaringer med lærere og uddannelsesledere fra andre skoler.

Besøgene på skoler og virksomheder tydeliggjorde gode erfaringer og udfordringer der viser sig i dagligdagens arbejde med portfolio – både fra skoleside og fra virksomhedsside.

Det andet seminar tog fat på at styrke de gode erfaringer der allerede er, samt at få planlagt hvordan lærerne konkret vil håndtere portfolioarbejdet i overgangen fra praktik til skole.

Det sidste seminar omhandlede svendeprøven og havde fokus på hvordan lærerne kan gribe svendeprøven an ud fra de nye krav om portfolio.

Relaterede publikationer:

Lærere skal lære at bruge portfolio (2009)

Portfolio - Som katalysator for en bedre sammenhæng mellem skolelæring og praktiklæring (2010)

Portfolier kan styrke den kollektive læring (2010)