menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af Projekt Fremtidspiloterne (2009-11)

I projektet Fremtidspiloterne har tre virksomheder arbejdet sammen om at styrke deres udviklings- og læringsmiljøer. De tre virksomheder, dnp, SunChemical og Bisca, blev støttet af EU's Socialfond og skulle løbende evalueres. De tre virksomheder valgte at benytte sig af en evalueringsform der samtidig kunne styrke formålet med selve projektet, nemlig at understøtte udviklings- og læringsmiljøerne.

Kubix løftede opgaven sammen med virksomhederne. For at nå målet valgte vi et procesevalueringsforløb, som løbende kunne sikre, at den viden, som evalueringen førte med sig, blev forankret direkte i projektet. Forankringen af den ny viden skete, så den kunne skabe værdi både for Fremtidspiloterne og for de enkelte arbejdspladser. I procesevalueringen blev der lagt vægt på både at finde frem til styrker og udviklingsområder ved de praksisser, som eksisterede og som blev udviklet undervejs i virksomhederne.

Procesevalueringen bestod af følgende delaktiviteter:

  • Tre indledende analyser af virksomhedernes læringsrum. Gennem interview med enkeltpersoner og grupper blandt ledere og medarbejdere gik vi på jagt efter styrker og opmærksomhedspunkter i virksomhedernes læringsrum. Pejlemærket var at undersøge mulighederne for optimale lærings- og udviklingsbetingelser i det videre projekt.
  • Viden fra læringsrumsanalyserne blev spillet tilbage til virksomhederne på tre spejlingsmøder. En mindre gruppe af ledere og medarbejdere på hver af de tre virksomheder blev præsenteret for resultaterne af læringsrumsanalyserne. På møderne gennemførtes en dialog om spejlingens potentielle læring og mulige forankring i det videre projekt.
  • I løbet af projektet blev afholdt to tværgående refleksionsmøder. På møderne fik ildsjæle og medlemmer af projekt- og styregruppe lejlighed til at gøre status for projektet og vurdere, hvordan de igangsatte læringsaktiviteter fungerede.
  • Tre historieværksteder fungerede som midtvejsevaluering. En gruppe på 8-12 personer fra hver virksomhed ledte efter de hovedelementer, der havde sat sig spor. På historieværkstedet blev der også set fremad for at forankre den viden, som blev skabt.
  • Der blev gennemført et evalueringsseminar til sidst. Seminaret var tilrettelagt, så deltagerne skulle udvikle scener til en drejebog om Fremtidspiloterne. Med forskellige remedier blev kreativiteten sat i spil og erfaringerne blev formidlet på tværs af virksomhederne. På seminaret deltog ambassadører/ildsjæle, styregruppe og projektgruppe.

Aktiviteterne bestod af både arbejdspladsinterne og tværgående aktiviteter. Det sikrede plads til både udvikling af tværgående synergieffekter og forankring af erfaringer til de arbejdspladsnære praksisser.

Relaterede publikationer:

Evaluering som drivkraft i læringsprojekter (2009)