menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Navigationskompetence – Lære at navigere både horisontalt og vertikalt med tillidsfulde relationer (2016)

Formålet med projektet er, at SOSU Nords undervisere lærer at navigere i en ny organisatorisk ramme ved at udvikle tillidsfulde relationer mellem teamkoordinatorerne og underviserne/teamene samt relationerne mellem underviserne indbyrdes for derigennem at styrke organisationens kerneopgave – undervisningsaktiviteterne.

Siden 2013 har SOSU Nord arbejdet på at skabe en ny organisatorisk ramme, hvor der bevidst arbejdes både vertikalt og horisontalt, hvilket skal styrke organisationens evne til at fastholde, styrke og udvikle kerneydelsen. Det horisontale og vertikale perspektiv giver større fleksibilitet og mindre sårbarhed i organisationen og gør organisationen bedre i stand til at kunne gribe indholdet i de kommende reformer - både uddannelses-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske reformer.

Udviklingen af tillidsfulde relationer mellem teamkoordinatorer og undervisere/teams er omdrejningspunktet for projektet.

Formidling af projekterfaringer vil ske gennem Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler. Ligeledes vil projekterfaringer blive formidlet i rammen af Fagligt Forum for SOSU-undervisere.

Projektet medfinansieres af Kompetencesekretariatet.