menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer (2015)

Kubix gennemfører sammen med Højbjerre Brauer Schultz og Alexandra Instituttet en kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. Formålet med kortlægningen er at skabe øget viden om dansk erhvervslivs nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft med digitale kompetencer, og vurdere matchet mellem udbud og efterspørgsel på tværs af de forskellige IKT-uddannelser.

Opgaven skal give Erhvervsstyrelsen et overblik over virksomheders nuværende og fremtidige behov for digitale kompetencer.

Kubix’ særlige opgave i projektet består af en kvalitativ analyse af efterspørgsel og udbud.

Analysen af efterspørgslen bygger på interview med ledere og medarbejdere i udvalgte virksomheder, der har rekrutteringsudfordringer i forhold til medarbejdere med digitale kompetencer.

Analysen af udbuddet består af en desk research af alle IKT-uddannelser fra kandidatuddannelser til erhvervsuddannelser, samt interviewanalyse med uddannelsesinstitutioner.