menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af 'Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU' (2014)

For TeamSupport / AMU Nordjylland evaluerede Kubix TUP-projektet ’Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU'.

Projektet er gennemført af tre VEU-centre og NVR – Nationalt Videncenter for Realkompetence.

Evalueringen byggede hovedsageligt på følgende empiriske kilder:

  • En evalueringsseance med konsulenter fra deltagende uddannelsesinstitutioner.
  • Interview med virksomheder, der har deltaget i før-fase aktiviteter.
  • Interview med jobcentre, der sammen med en uddannelsesinstitution har deltaget i før-fase aktiviteter for ledige.
  • Seminar om IKV i AMU, arrangeret i samarbejde mellem NVR og projekterne ’Før-fasen som integreret del af IKV i AMU’ og ’Fra plan til udvikling’.

Evalueringen er gennemført ud fra følgende tre perspektiver:

  • Konsulenternes kompetencer til at gennemføre før-fasen i virksomheder og ift ledige, herunder vurderingen af særlige metoder til før-fasen, samt konsulenternes vurdering af de organisatoriske rammer for at kunne gennemføre før-fasen.
  • Virksomhedernes vurdering af mødet med konsulenterne, med særlig vægt på om og hvordan IKV giver mening.
  • Jobcentres og lediges vurdering af mødet med konsulenterne, med særlig vægt på om og hvordan IKV ift pakker giver mening for dem.

Evalueringen har vist, at IKV er meningsfuldt at bringe i spil af en VEU-udbyder, når denne er i dialog med en virksomhed om det fremtidige kompetencebehov og om systematisk uddannelsesplanlægning, afledt af disse behov. Tilsvarende gælder, at IKV kan være et meningsfuldt tilbud, når en ledig sammen med jobcentret i samarbejde med en uddannelsesinstitution skal finde frem til lovende uddannelses-veje. Dette støttet op af en aktiv ledelse for at det kan blive forankret i den enkelte uddannelsesinstitution og på det enkelte VEU-center.

Rapporten Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - evaluering her

Relaterede publikationer:

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - evaluering (2014)