menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Hvorfor er der ikke det perfekte match i de maritime håndværksfag? (2014)

Der uddannes omkring 40 bådebyggere i Danmark hvert år. Samtidig får Industriens Uddannelser meldinger fra virksomheder om, at mange færdiguddannede bådebyggere forholdsvist hurtigt efter endt uddannelse forlader branchen.

På baggrund af disse udmeldinger ønskede Industriens Uddannelser at undersøge, hvilke årsager der kunne begrunde, hvorfor så mange hurtigt forlader faget. Undersøgelsens formål var at af- eller bekræfte, om det hurtige skift væk fra branchen kan skyldes:

  • At der er et mismatch mellem forventninger til jobindhold hos de unge, der vælger uddannelsen, og den jobvirkelighed, de møder.
  • At de unge, der vælger uddannelsen, ikke har de tilstrækkelige forudsætninger, der skal til for at kunne klare de krav til kompetencer, der reelt er nødvendige for at kunne klare arbejdet i branchen.
  • At der i det hele taget ikke er jobs at få, som uddannelsen kvalificerer til.

Undersøgelsens design byggede på interviews med 5 faglærte bådebyggere, som forholdsvist hurtigt havde forladt faget til fordel for en anden branche. Ligeledes byggede undersøgelsen på interview med 5 ledere af værfter, der var godkendt som praktikvirksomheder til specialet bådebygger, og som aktuelt havde uddannelsesaftaler med elever.

I analysen peges på, at der til dels er et mismatch mellem forventninger til jobindhold og den jobvirkelighed de unge møder. Mange har forventninger om, at arbejdet som bådebygger består af træarbejde, og får derfor ikke deres forventninger indfriet. Det kan hverken be- eller afkræftes, om de unge har de rette forudsætninger for at kunne klare arbejdet i branchen. Branchen spænder bredt og det samme gør udbyttet i både praktikdelen og på skolen, hvorfor det er individuelt, hvad og hvor meget den enkelte elev har lært.

Branchen er hårdt ramt, og derfor er der ikke mange bådebyggerjobs, især på Sjælland. Mange vælger at blive selvstændige, læse videre eller skifte branche/fag – hvoraf nogle vender tilbage til faget igen senere hen.

Der er udarbejdet et notat ’Hvorfor er der ikke det perfekte match i de maritime håndværksfag'.