menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Inklusion i praksis (2014-15)

Med basis i den nyeste forskningsbaserede viden arbejder Kubix med inklusion i voksen- og erhvervsuddannelserne.

Vi arbejder ud fra et fokus på, hvordan der kan skabes rammer, som den enkelte kan fungere indenfor - frem for et fokus på, at der er noget galt, som den enkelte kan behandles for.

Det arbejder vi med på to niveauer:

  • De overordnede strukturelle forhold, der danner rammen for organisering af inklusionen.
  • Rammerne for den enkelte elevs og gruppen af elevers inklusion med udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov.

Inklusion foregår i tæt samarbejde med de professionelle faggrupper, der i praksis løfter inklusionsopgaver i uddannelsesverdenen. I fællesskab identificeres forudsætningerne for at kunne operationalisere inklusion på konkrete måder. Læringsmiljøet forsøges indrettet, så det imødekommer mange forskellige måder at lære på.

Se yderligere om inklusion