menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Styrkelse af sammenhængende rådgivnings- og vejledningskompetencer på erhvervsskoler gennem organisationsudvikling (2008-09)

AMU SYD, Aarhus tekniske Skole og AMU Nordjylland har igangsat en organisationsudviklingsproces med følgende hovedtemaer:

  • Organisatorisk læring der fremmer tværfagligt, tværorganisatorisk samarbejde på de enkelte skoler
  • Fastlæggelse af hensigtsmæssig arbejdsorganisering og arbejdsdeling
  • Udvikling af nye former for videndeling
Udviklingsarbejdet består dels i en række fælles aktiviteter på tværs af de 3 uddannelsesinstitutioner, dels af lokale, skolespecifikke aktiviteter.

Kubix deltager i en tværgående tovholdergruppe og var ansvarlig for forberedelse og gennemførelse af følgende tværgående aktiviteter:

  • 4 fælles workshops
  • Et midtvejsseminar
  • Skolernes opdagelsesrejser hos hinanden

Kubix var desuden proceskonsulent for udviklingsarbejdet på hver skole.

Projektet var støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden. ´

Relaterede publikationer:

Bedre AMU indefra (2009)