menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser (2008-09)

Der er ikke behov for en decideret nanouddannelse på erhvervsuddannelsesniveau. Men mange faggrupper vil i fremtiden kunne komme til at arbejde med nanoteknologiske processer og materialer. Og derfor vil det være relevant for alle erhvervsuddannelser at formidle en basisviden om hvad nanoteknologi er. Erhvervsuddannelserne bør desuden bidrage til en ajourføring af en række kerneelementer i fagligheden:

Kendskab til nanoprodukters funktionalitet er væsentlig for at den faglærte kan vurdere og bruge nye produkter med nye funktioner, materialer med nye egenskaber, f.eks. maling og selvrensende overflader. Som minimum bør erhvervsuddannelserne til industrifagtekniker, værktøjsmager, overfladebehandler, procesoperatør, industrioperatør, plastmager, elektronikfagtekniker, vognmaler, maler, mekaniker, handelsassistent, salgsassistent, kosmetiker og en række bygningshåndværkere undervises i nye produkter med nye funktionaliteter. Og det samme gælder som minimum for de kortere videregående uddannelser (KVU) til laborant, procesteknolog og farmakonom.

Kunne anvende de særlige procedurer, metoder og værktøjer, der er knyttet til kvalitetskontrol ved nanoprodukter og nanobaserede processer.

Forholde sig professionelt til arbejdsmiljø-, sundheds- og miljørisici og –fordele ved nanobaserede produkter. Dette indebærer ikke mindst, at erhvervsuddannelserne bør bidrage til, at fremtidige faglærte lærer at søge aktivt og kritisk efter viden om sådanne risici og fordele, og at de lærer at kunne agere tilpas forsigtigt, når der ikke foreligger tilstrækkelig valid viden om disse risici og fordele.

Tværgående er en generel kompetence som at turde og ville eksperimentere en nødvendighed i en fremtid med udvikling og anvendelse af nye nanoteknologiske applikationer. Arbejde på tværs af faggrupper og hierarkier i udviklingsarbejdet med afsæt i egen faglighed vil være en fordel at mestre.

Ovenstående konklusioner stammer fra rapporten ’Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser’ ,som Kubix og DTU Management har udarbejdet for Undervisningsministeriet.

For yderligere oplysninger kontakt Bruno Clematide, 3341 1707

Artikel i kubix.nyt #2.09:
Nanoteknologi påvirker også faglærtes arbejde

Relaterede publikationer:

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser. (2009)