menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden (2008-2009)

Kubix har sammen med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) evalueret 9 projekter, der har fået støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden. Projekterne har alle fokus på det psykiske arbejdsmiljø og har omfattet forskellige former for kompetence- og kvalitetsudvikling på de deltagende statslige arbejdspladser.

Evalueringen har sat fokus på, hvad der virker i de enkelte projekter, og stiller derfor spørgsmål til hvilke indsatser, medarbejdere og ledere mener, har virket og har ført til, at de ansatte oplever forbedringer af deres psykiske arbejdsmiljø. Evalueringen sætter også fokus på, om partsaspektet i forhold til finansiering, beslutningstagen og medarbejderinvolvering spiller en særlig rolle for projekternes bonitet og forankring.

Evalueringen har til formål at afdække og vurdere, hvorvidt og hvordan de enkelte metoder og fremgangsmåder har virket. Sigtet er at kvalificere det fremtidige beslutningsgrundlag og SCKK’s rådgivningsindsats i forhold til projekter, som sigter mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø gennem forskellige former for kompetence- og kvalitetsudvikling.

Ud af de 9 projekter har vi særligt haft fokus på tre projekter, hvor vi har lavet kvalitative interviews og historieværkssteder ude på virksomhederne. De tre projekter fordeler sig med et projekt inden for fængselssektoren, et inden for kirkesektoren og et i DSB. Evalueringen opsummeres gennem disse 9 gode råd:

1. Gør projektets indre logik tydelig
2. Skab opbakning i de formelle samarbejdsorganer
3. Få ledelsen til at bakke projektet op
4. Vær klar til at ændre projektet undervejs
5. Involver så mange som muligt
6. Metoden skal passe til virksomheden
7. Brug konsulenterne rigtigt
8. Lær gennem refleksion og dialog
9. Sørg for at sprede resultaterne

Relaterede publikationer:

SCKK's pjece: 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø (2009)

Forandring og forankring - Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden (2009)