menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Programadministration – analyser EUD (2008-10)

Undervisningsministeriet har i forlængelse af rapporten 'Fremtidssikring af erhvervsuddannelserne' afsat midler til en central analyse- og prognosevirksomhed inden for erhvervsuddannelserne i 2008 og 2009.

Kubix bistår Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med rådgivning i forbindelse med programmet med følgende aktiviteter:

1. Bistå Undervisningsministeriet med at udpege temaområder for de centrale analyser og prognoser
2. Kvalificere og kvalitetssikre materialet til ansøgningsrunden om projektforslag inden for de for det enkelte år planlagte temaområder.
3. Medvirke ved ansøgningsrunden og ved vurdering af projektforslag.
4. Følge de bevilgede projekter og sparre med projekthaverne.
5. Kvalitetsvurdere projektrapporter inden offentliggørelse
6. Bistå Undervisningsministeriet vedrørende opgaver i tilknytning til programadministrationen. 7. Medvirke ved planlægning, gennemførelse og opfølgning på konferencer tilrettelagt af Undervisningsministeriet mhp formidling af og implementering af resultater fra de centrale analyser.