menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen (2007-12)

Meningen i arbejdet bliver et stadigt vigtigere element i et godt arbejdsmiljø og således også i arbejdsmiljøforskningen. Det hænger bl.a. sammen med at flere betragter arbejde som en lystpræget aktivitet og dermed vokser medarbejdernes forventninger til at arbejdet er 'meningsfuldt'. Men hvad vil det egentlig sige at have et meningsfuldt arbejde? Hvad skaber og giver mening?

Disse spørgsmål har været afsættet for et stort forsknings- og udviklingsprojekt som Kubix har gennemført i samarbejde med RUC/ENSPAC. Projektet har været finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Dets formål har været at undersøge hvad begrebet 'mening' betyder for arbejdsmiljøets kvalitet samt at udvikle metoder til at kortlægge, forstå, opretholde og forny mening i relation til arbejdsmiljø.

Projektet har taget afsæt i ældreplejen. Fire arbejdspladser har deltaget – et demensplejecenter og en hjemmeplejeenhed fra henholdsvis Høje Taastrup og Københavns kommuner. Her er gennemført caseanalyser ligesom arbejdspladserne har deltaget i et tværgående netværk som er mødtes fem gange undervejs. I dette forum er der bl.a. arbejdet med at udvikle en række redskaber som arbejdspladser kan bruge til at snakke om hvad der er vigtigt for at skabe mening i arbejdet her og nu.

Projektet er bl.a. mundet ud i følgende publikationer og materialer:

  • Et litteraturstudie – der indkredser meningsbegrebet og dets anvendelse. Det kan hentes på projektets hjemmeside www.meningiarbejdet.ruc.dk
  • Mening i arbejdet. Fire redskaber til dialog om faglig stolthed i ældreplejen. Et hæfte og en metodesamling hvor bl.a. en række dilemmacases og metoden Meningsmosaik indgår. Begge dele kan findes på www.meningiarbejdet.ruc.dk
  • Kamp, Annette & Helge Hvid (eds): Elderly Care in Transition. Copenhagen Business School Press 2012. En antologi udsprunget af arbejdet i et tværfagligt nordisk forskernetværk som har fulgt projektet undervejs.
  • Bottrup, Pernille & Per Bruhn: Arbejde i demenscentre – en historie om (re)professionalisering? Konstruktion af mening i demensplejen. Kubix 2012. Download


Artikel i kubix.nyt #3.09: Faglig stolthed og kollegial støtte i ældreplejen

Relaterede publikationer:

Arbejde i demenscentre – en historie om (re)professionalisering? Konstruktion af mening i demensplejen (2012)