menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Lean på nkt cables (2006-07)

Nkt cables er i gang med at indføre lean i produktion og administration. I denne proces er det blevet synligt at den hidtidige ramme for samarbejdet mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere udfordres.

Nkt cables har en lang tradition for dialog og medarbejderinddragelse. Samarbejdet har hidtil været be-skrevet i en rammeaftale hvori roller, procedurer og forventninger til samarbejdet er blevet præciseret.

Implementeringen af lean har imidlertid ført til erkendelse af at det fremtidige samspil, herunder hvilke typer af beslutninger der er brug for at tage på centralt niveau og hvilke typer af beslutninger medarbejderne fortsat kan blive inddraget i, skal nytænkes. Det er en udfordring at finde en balance mellem at standardisere, systematisere og kontrollere på den ene side og at motivere, reflektere og idéudvikle på den anden side. En udfordring som nkt cables næppe er alene om.

Kubix har i 2002-2003 været med til at udforme den forrige rammeaftale og er nu blevet bedt om at være med til at udforme det nye samarbejdsgrundlag. Det er sket på et seminar i september 07 med deltagelse af hele ledelsen og alle tillidsrepræsentanter. På seminaret blev samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere gennemtænkt og deltagerne gik på jagt efter de gode erfaringer med samarbejdet. Seminaret førte frem til en afklaring af hvilke principielle aftaler tillidsrepræsentanter og ledelse har ansvaret for at indgå, samt hvordan samspillet mellem ledere og medarbejdere – og indbyrdes mellem medarbejderne - kan tilrettelægges i hverdagen.

I forlængelse af seminaret bad nkt cables Kubix om i samspil med en arbejdsgruppe at udforme en samarbejdsaftale om lean i seminarets ånd og udarbejde forslag til hvordan den nye aftale bedst kan implementeres i dagligdagen.

Lean skal bygge på samarbejde og dialog. Artikel i kubix.nyt #3-07.

Når indførelse af lean udfordrer hidtidige kutymer og procedurer… Kort nyhed.