menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kompetenceudvikling i et samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - projekt Samspil (2005-07)

På baggrund af et øget behov for fleksibel undervisning der er tilpasset såvel virksomheders som medarbejderes ønsker og behov har projekt 'Samspil' haft fokus på hvordan samspillet mellem undervisning og de daglige arbejdsprocesser kan op-timeres.

Formålet med projektet har været at gennemføre praksisnære læringsforløb, udvikle konstruktiv kommunikation om læring mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, styrke uddannelsesinstitutionerne i at understøtte praksisnær kompe-tenceudvikling samt fastholde og udvikle de erhvervede kompetencer på virksomheden i et individuelt og organisatorisk perspektiv.

For at understøtte dette arbejde har Kubix gennemført en række workshops og seminarer med henblik på at opkvalificere nøglepersoner fra virksomheder og un-dervisere fra almene og erhvervsfaglige uddannelser til at håndtere samspillet:

  • seminarer for lærere hvor der bl.a. blev fokuseret på hvordan afdækning af behov og ønsker til kompetenceudvikling hos virksomheder og medarbejdere kan gribes an.
  • seminarer for nøglepersoner fra virksomheder hvor deres rolle i kompetenceudvikling og interne læringsaktiviteter blev diskuteret.
  • fælles workshops for lærere og nøglepersoner.
Endvidere deltager Kubix i den gennemgående projektgruppe og yder sparring til lærere, bla.a. i relation til den indledende problemafklaring og analyse på virksomhederne.

Projektet er gennemført i samarbejde med Vitus Bering Danmark, det tidligere Vejle Amt, nu Region Syddanmark samt en række virksomheder. Det er finansieret af Den europæiske socialfond.

Lisbet Roepstorff, Region Syddanmark/Cumula har udarbejdet en evalueringsrapport fra projektet: Evaluering af socialfondsprojektet Samspil. Om samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Region Syddanmark har, som knopskydning på projektet, ydet en særbevilling til at udarbejde et hæfte som fokuserer på de transformationsprocesser som lærere, konsulenter og ledere på erhvervsskoler o.l. skal igennem for at kunne indgå i et tæt samspil med virksomheder om kompetenceudvikling.

Hæftet Fra transfer til transformativ læring – dilemmaer i praksisnær kompetenceudvikling er skrevet af Pernille Bottrup, Kubix, Christian Helms Jørgensen, RUC og Lisbet Roepstorff, Cumula.

Relaterede publikationer:

Fra transfer til transformativ læring – dilemmaer i praksisnær kompetencudvikling (2008)