menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling (2006)

Et vigtigt element i at skabe god kvalitet i AMU-uddannelserne er at se på hvordan viden og erfaringer fra uddannelsesdeltagelse kan fastholdes og omsættes til daglig praksis, dvs hvordan de nye kompetencer kan anvendes i det daglige arbejde. Denne transfer- eller transformationsproces handler om hvorvidt deltagerne er i stand til at skabe sammenhæng mellem det der læres i skolens læringsrum, og det der skal anvendes i 'den virkelige verden'.

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Århus Amt har Kubix gennemført en 'mini'analyse der samler op på relevante hidtidige erfaringer på området. Analysen dækker ikke hele feltet, men bygger på relevante punktnedslag i litteratur og udviklingsprojekter.

Projektets hovedformål har været at indsamle forskningsresultater og praksiserfaringer med metoder til at fremme transfer/transformation i AMU-uddannelserne:
- Hvad skal der til for at transfer fremmes?
- Hvordan støtter skolerne bedst op om transferprocessen i undervisningen?
- Hvad er arbejdspladsens ansvar og hvad er skolens ansvar?

Kubix har været ansvarlig for indsamling af forskningsresultater og har desuden sammen med skolen arrangeret en workshop med deltagelse af skolefolk og forskere. Hensigten med workshoppen har dels været at diskutere hidtidige erfaringer, dels at komme med ideer til ny praksis.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje (TUP).

Projektet er afrapporteret i notatet: Transfer – i praksisnær kompetenceudvikling af Pernille Bottrup, Kubix og Lis Fibæk, Social- og Sundhedsskolen, Århus, 2006.

Notatet kan downloades her.

Se også artikel i kubix.nyt #1.07:
Arbejdsplads – skolebænk tur/retur.