menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Nye værdier i arbejdslivet (2005-10)

Gennem kompetenceudviklingsprojektet søges det at gøre spørgsmålet om nye værdier i arbejdslivet til en levende og aktiv størrelse som kan diskuteres bredt blandt medarbejderne på de deltagende virksomheder, og som herigennem kan medvirke til at udfordre og udvikle virksomhedernes vante måder at gøre tingene på. Herved udvikler medarbejderne en øget forståelse af hvordan læring om nye værdier i arbejdslivet kan have afgørende betydning for arbejdsopgaverne og arbejdsorganiseringen på virksomheden.

Innovationen i projektet har bestået i at udvikle en række best practice-eksempler på hvordan medarbejderne kan spille en aktiv rolle når nye værdier i arbejdslivet defineres, omsættes og implementeres i praksis. Målet har været at udviklingsprocesser og de valgte værdier ikke blot afspejler ledelsens tankegang, men også rummer medarbejdernes ønsker og holdninger.

Omdrejningspunktet for projektet har været 6 arbejdspladsprojekter hvor egentlige aktiviteter knyttet til projektet har foregået. Til hver virksomhed har det været knyttet konsulentteam fra en række uddannelsesinstitutioner eller Kubix. Der har været lagt stor været på utraditionelle læringsformer, ikke mindst læring i netværk.

Projektet 'Nye værdier i arbejdslivet' har haft følgende fem hovedindsatsområder:

  • at kvalificere en række konsulentteam på uddannelsesinstitutioner til at kunne være værdifulde sparringspartnere for virksomheder og medarbejdere der ønsker at kunne arbejde aktivt med deres værdier,
  • at udvikle og afprøve en række projekter der kan bidrage til at vise i praksis hvordan nye værdier i arbejdslivet kan sættes på dagsorden ud fra et medarbejderperspektiv, og hvordan man arbejder med dem i praksis,
  • at kvalificere virksomhedsinterne aktører, bl.a. via deltagelse i de læringsaktiviteter der gennemføres i projektet,
  • at udvikle 3 praksisnære 'kogebøger' der giver virksomhederne en række værktøjer til hvordan de kan udfordre og arbejde med deres værdier i praksis,
  • at frembringe forskningsmæssig viden på området.
Der er i projektet lagt stor vægt på utraditionelle læringsformer, ikke mindst læring i netværk, lokale og temaorienterede.

Kubix har udarbejdet tre kogebøger samt en refleksionsrapport.

Se artikel i Kubix.nyt #2.06:
Værdier skal gøre en forskel.

Se artikler i Kubix.nyt #2.07:
Meningsfuldt værdiarbejde.
Forandring og forankring er to sider af samme sag.

Relaterede publikationer:

Hjælp til navigation i værdiarbejdet
– kogebog 3 (2007)

Når medarbejderne giver værdier mening
– kogebog 2 (2007)

Værdifulde billeder
- kogebog 1 (2007)

Medarbejderforankret værdiarbejde
Refleksioner over arbejdet med værdier i arbejdslivet (2007)