menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Alle opgaver

Navigationskompetence – Lære at navigere både horisontalt og vertikalt med tillidsfulde relationer (2016)

Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer (2015-16)

Vekseluddannelsessystem - Studieture til Schweiz (2012-16)

Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer (2015)

Inklusion i praksis (2014-15)

Tendenser i kompetenceudviklingen – Et overbliks-notat (2015)

Klædt på til forandring gennem faglighed (2015)

Wounded veterans - VeteranHaven

Gæstebetjening - kompetencebehov hos medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet (2014)

Hvorfor er der ikke det perfekte match i de maritime håndværksfag? (2014)

Evaluering af 'Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU' (2014)

Evaluering af ESAU-projektet (2012-14)

Kvalificering til nye job (2012-14)

Evaluering af Forebyggelsespakker (2014)

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Supporting continuing professional development of in-company trainers (2014)

Oplæringsansvarliges kompetencer (2014)

Social kapital i folkeskolen – folkeskoler i Esbjerg skaber øget social kapital (2012-14)

IKV ift uddannelsesstrukturer på IUs område (2012-14)

Hvilke kompetencer kræver anvendelsen af nye plastmaterialer? (2014)

Rehabilitering i Social og Handicap (2013-14)

Evaluering af Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-2012 (2013-14)

Quality approaches in Learning and Training patterns in European small firms (2013-14)

IOP i Jern- og metalindustrien (2014)

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder AMO (2013)

Evaluering af projekter, der har modtaget støtte fra Forebyggelsesfonden (2011-13)

Social kapital værktøjer - kortlægning af forskningsmæssige og praktiske erfaringer (2012-13)

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen (2011-13)

Kvalifikationsbehov - industriens vækstområder (2011-12)

Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen (2007-12)

Evaluering af mobile læringsenheder (2012)

Didaktik i praktik (2011-12)

At sikre god transfer når tiden er knap (2010-12)

Selvledelse uden skyggesider (2011-12)

Kompetenceafklaring med Campus (2011-12)

Erfaringer med jobbytte (2011-12)

Udvikling af affaldsmål (2012)

IF analyse af behovet for AMU uddannelser inden for produktion af vedvarende energi - en af-grænset del af cleantechfeltet (2011)

Film som metode

Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker (2009-11)

Omvalg i og med et kønsperspektiv – årsager og veje til et omvalg (2010-11)

Evaluering af Projekt Fremtidspiloterne (2009-11)

Et projekt om opkvalificering af bedømmelse på erhvervsuddannelser (2011)

Udvikling af redskaber og metoder til støtte for kontaktpersonernes arbejde med strategisk kompetenceudvikling i folkekirken (2010-11)

Industriens faglærte i mødet med de nye produktions- og ledelseskoncepter Lean og Performance Management (2010-11)

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)

Portfolio – en ny mulighed for at danne partnerskaber mellem skole og virksomhed (2010)

Analyse af kompetenceudviklingsbehov i sektoren for grøn offshore energi (2010)

Procesevaluering af projektet Videnoverførsel i læringsnetværk (2009-2010)

Nye værdier i arbejdslivet (2005-10)

Kvalifikationsanalyser på personbefordringsområdet (2010)

Programadministration – analyser EUD (2008-10)

Arbejdspladslæring - undervisningsforløb for Forsvarsakademiet (2010)

Efteruddannelse energi, miljø - affald (2010)

Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra (2010)

Inspirationsmateriale til VEU-centre om koordinering af den opsøgende rådgivning af virksomheder og ansatte (2010)

Changing Qualifications. A review of qualifications, policies and practices(2008-10)

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)

Revitalisering af partsstyret på uddannelsesinstitutioner (2010)

Evaluering af NIF (2010)

AMU 50 år - jubilæumsavis (2010)

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser (2010)

Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden (2008-2009)

Undervisere som ambassadører for Portfoliometoden i mediegrafikeruddannelsen (2009)

Kompetencebegrebet i Øresundsregionen (2009)

Analyse af udviklingen i jobtyper hos virksomheder som fremstiller energiteknologi og –udstyr set i relation til de eksisterende industrielle EUD-uddannelser (2008-09)

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser (2008-09)

Styrkelse af sammenhængende rådgivnings- og vejledningskompetencer på erhvervsskoler gennem organisationsudvikling (2008-09)

På vej til ’next practice’ gennem innovativ kollektiv forberedelse (2015-16)

Partnerskab om kompetenceudvikling (2005-08)

Kompetenceudvikling i et samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - projekt Samspil (2005-07)

Lean på nkt cables (2006-07)

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling (2006)

Læring i Arbejdslivet (2001-05)