menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
05-08-2015
Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse
20-01-2014
Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz
15-04-2013
15-03-2013
Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis
15-03-2013
18-02-2013
Kvalificering til nye job - En ny model for uddannelse af langtidsledige
30-11-2012
Se video om Social Kapital hos reklamebureauet TBWA
04-09-2012
Transfer når tiden er knap
10-07-2012
Lederen som trivselsaktør
30-03-2012
Succeskriterier og muligheder for tværgående evaluering
23-01-2012
Forebyggelsesfondens projekter - evaluering
05-12-2011
Trivsel og mening i arbejdet – fra måling til handling
11-08-2011
Erhvervsuddannelserne under lup på Sorø-mødet
24-05-2011
Målrettet kompetenceudvikling i folkekirken
24-05-2011
24-05-2011
Faglighed og trivsel i arbejdet på handicapområdet
24-05-2011
Evaluering af Forebyggelsesfondens projekter
07-02-2011
Når ledere skaber organisatorisk forandring og transformation
07-02-2011
19-11-2010
Lindø - giver vedvarende offshore energi nye beskæftigelsesmuligheder?
19-11-2010
07-09-2010
Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra
10-08-2010
Portfolio i skolelæring og praktiklæring
26-04-2010
Styrket tværgående samarbejde på AMU
19-11-2009
Polske slagteriarbejdere i høj kurs
19-11-2009
15-10-2009
Hvordan tackler andre lande med vekseluddannelser manglen på praktikpladser?
15-09-2009
Lærernetværk styrker fagligheden
11-05-2009
Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser?
12-01-2009
Integration af arbejdsmiljø i de erhvervsfaglige uddannelser
17-11-2008
Fra transfer til transformativ læring
18-09-2008
Er nanoteknologi noget for erhvervsuddannelserne?
20-06-2008
Motivation, Opfølgning, Effekt – Partnerskaber i fuld udfoldelse
16-04-2008
Dørmænd på vagt
11-01-2008
At skabe det gode samarbejde - Visionsprocesser for pædagogiske TRIOer
29-10-2007
Nutidens AMU-lærer
04-09-2007
Når indførelse af lean udfordrer hidtidige kutymer og procedurer…
23-05-2007
Avu – mål giver uddannelsen mening
26-04-2007
Få nydanske rengøringsassistenter på kursus
14-03-2007
14-03-2007
Lovende parløb
20-02-2007
Fra ydre relationer til indre linier
27-11-2006
Praksisnær uddannelse inden for ældreplejen
16-10-2006
Praksisnær kompetenceudvikling i et partnerskab
– en gør-det-selv-case om godt samspil
18-09-2006
Jobudvikling på serviceassistentuddannelsen
18-08-2006
Hvordan beskriver man ingeniørers kompetencer?
08-06-2006
Seniorers kompetencer
19-04-2006
Buschauffør med hjerte
03-03-2006
Mellem håndværk og service – fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice
18-01-2006
Samspil om kompetenceudvikling
22-12-2005
Efter- og videreuddannelse blandt FTF’s medlemmer
18-11-2005
Medicoteknikernes kompetencer
18-10-2005
Udvikling i hverdagen – et kursus for tillidsvalgte
15-09-2005
Diplom til tillidsvalgte
23-06-2005
Fra uddannelsesleverandør til kompetencepartner
08-04-2005
Et sundt arbejdsliv
18-02-2005
Team eller Taylor?
30-12-2004
Nye antologier om læring i arbejdslivet
30-12-2004
Husassistent – et job i forandring