menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
18-02-2005

Team eller Taylor?

Der er aktuelle planer om at etablere selvstændige private sterilcentraler som skal sterilisere redskaber o.l. fra sundhedsvæsenet, distribuere engangsartikler og udleje dyre operationsinstrumenter. Disse opgaver løses i dag af offentlige sterilcentraler i sygehusregi, og der er p.t. ingen private sterilcentraler i Danmark.

Kubix har derfor på privat sterilcentral i Tyskland undersøgt kvalifikationskrav, jobprofiler og uddannelsespraksis og disse ser ikke ud til at være grundlæg- gende anderledes end i offentlige centraler. Derimod er det afgørende hvilken form for arbejdsdeling der vælges i centralerne – uanset om de drives i offentligt eller privat regi.

Analysen er gennemført for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Den giver udvalget et grundlag for at vurdere om de nuværende uddannelsestilbud kan opfylde behovene, eller om der er behov for at etablere nye tilbud, fx et efteruddannelsesmodul på serviceassistentuddannelsen.

Læs mere om analysen i rapporten Team eller Taylor? – jobindhold og uddannelsesbehov på sterilcentraler i privat regi.

Rapporten kan downloades her.