menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
10-07-2012

Lederen som trivselsaktør

Alle offentlige virksomheder skal mindst en gang hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling. Formålet er at understøtte arbejdet for trivsel på den enkelte arbejdsplads. Men målinger gør det ikke alene. Den store udfordring er at skabe mening og handling ud af målingen. Og her spiller lederen en vigtig rolle.

Målingerne søsættes ofte fra centralt hold, mens det er lederen ’i driften’ som står med resultaterne og skal have skibet til at sejle. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse, som Kubix har været med til at udarbejde, guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel.

Sammen med Jørgen Møller Christiansen fra CASA, gennemførte Kubix et seminar med kommunale og regionale ledere, der har gjort sig erfaringer med at skabe handling på baggrund af trivselsmålinger. På seminaret delte lederne erfaringer og frugten blev høstet til glæde for andre ledere inden for kommuner og regioner. I Få mere ud af trivselsmålingen opfordres lederne til gennem processens fire faser at overveje, hvordan organisationen får det bedste ud af den ’forstyrrelse’, trivselsmålingen skaber.

I september deltager Kubix i forlængelse af dette på en række konferencer, hvor BAR FOKA retter fokus mod lederen som central aktør i at sikre både trivsel og den gode opgaveløsning på arbejdspladsen. På seminarerne præsenteres en række af BAR FOKAs værktøjer og Kubix sætter fokus på den gode trivselsmåling.

Læs mere:

Læs artiklen: Få mere ud af trivselsmålingen på Lederweb.dk her.

Konference: Lederen som trivselsaktør.

Du kan også læse, hvordan vi i Kubix bidrager til, at arbejdspladser kommer fra måling til handling.