menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
30-03-2012

Succeskriterier og muligheder for tværgående evaluering

Denne tværgående analyse sætter fokus på, hvordan projekterne under Forebyggelsesfonden hidtil har arbejdet med evaluering og succeskriterier i de enkelte projekter. Og analysen giver et bud på, hvordan Forebyggelsesfonden med respekt for projekternes og arbejdspladsernes unikke karakteristika fremover kan sikre, at projekterne kan evalueres tværgående på fondsniveau.

Analysen er gennemført af Oxford Research og Kubix. Den samlede evaluering af Forebyggelsesfondens projekter løses i et konsortium, der udover Oxford Research A/S og Kubix Aps består af Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Ph.d. Merete Labriola ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge.

Du kan downloade rapporten Succeskriterier og muligheder for tværgående evaluering her.