menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
23-01-2012

Forebyggelsesfondens projekter - evaluering

Den første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter er offentliggjort. Formålet med den samlede evaluering, der løber i perioden 2011-2015, er at evaluere de støttede projekters effekt og proces. Evalueringen skal ligeledes bidrage til at udvikle Forebyggelsesfondens arbejde i forhold til opstilling af krav ved tildeling af midler samt angivelse af retningslinjer for projekternes egne evalueringer.

Evalueringens første del omfatter 114 afsluttede projekter, der primært er afsluttet i 2007 og 2008. Delevalueringen viser interessante sammenhænge mellem fx projekternes organisering og bestemte indsatstyper, som vurderes at have betydning for projekternes efterfølgende implementering samt videnspredning af opnåede resultater og erfaringer.

Tidligt i evalueringsprocessen har vi i evalueringskonsortiet måttet konstatere, at en tværgående evaluering af de 114 projekter blev udfordret af, at projekternes egne evalueringer, som er en essentiel kilde i denne delevaluering, ikke anvendte samme retningslinjer for effektmåling og evaluering. Denne problemstilling affødte, at vi tidligt i evalueringsforløbet foreslog Forebyggelsesfonden at udarbejde en særskilt dybdegående tværgående analyse med fokus på succeskriterier og tværgående evaluering. Næste leverance er derfor en tværgående analyse, der sætter fokus på, hvordan projekterne arbejder med succeskriterierog muligheder for tværgående evaluering.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Oxford Research, Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI og Arbejdsmedicinsk klinik i Herning.

Rapporten kan downloades her.