menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
05-12-2011

Trivsel og mening i arbejdet – fra måling til handling

Kubix sætter fokus på trivsel og mening i arbejdet. Mange arbejdspladser får i disse tider resultaterne fra deres trivselsmålinger. Men hvordan omsætter vi resultaterne til praksis? Det er en udfordrende proces at forstå, fortolke, prioritere og oversætte trivselsmålinger. Det kan også være en vanskelig proces at skabe et bredt ejerskab til de mulige forandringer der viser sig at være behov for. Derfor yder Kubix støtte til arbejdspladser som ønsker at sikre at deres målinger bliver til handling.

I det konkrete arbejde finder vi en fremgangsmåde der passer til kulturen og de aktuelle problemstillinger på arbejdspladsen. Med afsæt i nogle af de mange praktiske metoder vi sammen med arbejdspladser har anvendt i de senere år, finder vi en vej fra måling til handling. Metoderne er praktiseret i projekter der har haft fokus på trivsel og på mening i arbejdet.

Sammen med arbejdspladser på handicapområdet i Københavns Kommune har vi fx gennem flere år arbejdet med at skabe bedre trivsel ved at sætte fokus på sammenhænge mellem arbejdsmiljø og faglighed. I projektet blev der arbejdet med metoder som ’Afdækning af læringsrum’, ’Minihistorieværksted’, ’Film om faglighed’, ’Kan og Skal opgaver’ og flere endnu.

Oplevelsen af at have et meningsfuldt arbejde understøtter trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Den erfaring blev endnu tydeligere i projekt Mening i arbejdet hvor Kubix sammen med RUC og en række arbejdspladser inden for ældreplejen var med til at understøtte oplevelsen af mening ved at praktisere metoder som ’Dilemmacases’, ’Meningsmosaik’ og ’Opdagelsesrejser’.

Læs mere om at komme fra trivselsmåling til handling og praksis:

Fra måling til handlingsplan

Fra handlingsplan til ny praksis

Projekt trivsel

Mening i arbejdet