menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
24-05-2011

Evaluering af Forebyggelsesfondens projekter

Kubix er med i det vindende konsortium, som skal evaluere Forebyggelsesfondens projekter. Oxford Research leder konsortiet, der derudover består af RUC (Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv), SFI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Norge og Regionshospitalet Herning Arbejdsmedicinsk Klinik. Oxford Research har indgået kontrakt med Forebyggelsesfonden om evaluering af fondens støttede projekter frem til 2015.

Forebyggelsesfonden yder støtte til projekter, der knytter sig til arbejdspladser, med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange, at styrke genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede, at støtte utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, og at forebygge stress og psykisk nedslidning.

Læring er et centralt nøgleord i evalueringen, da resultaterne fra evalueringen skal bidrage til mere solid viden om projekternes proces og effekt til gavn for fondens interessenter samt til fondens løbende indsats, herunder eksempelvis valg af indsatsområder samt prioritering af fondens midler.

Evalueringen bygger oven på de (selv)evalueringer, som de støttede projekter selv gennemfører. Det overordnede formål med evalueringen er at ”gennemføre en systematisk og ensartet tværgående evaluering af projekternes proces og effekt med henblik på at udarbejde tværgående og mere generaliserbare konklusioner”.

Herunder har evalueringen til formål:

  • At vurdere, om projekterne har haft den tilsigtede virkning.
  • At vurdere, hvad der virker og ikke virker, bl.a. til fremtidig prioritering af midler.
  • At vurdere, om projekterne har opnået resultater, der kan anvendes og bliver anvendt af andre virksomheder i samme eller i andre brancher/jobgrupper.
  • At vurdere, om der er resultater fra projekterne, der kan betegnes som nyskabende inden for fremme af godt arbejdsmiljø, rehabilitering og sundhed på arbejdspladserne.
  • At indsamle erfaringer om processen med gennemførelse af projekterne mhp. at tilvejebringe ny viden om forudsætninger/udfordringer/barrierer, der kan være i forhold til gennemførelse af de forskellige typer af projekter samt for at opnå gode resultater.