menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
07-02-2011

Når ledere skaber organisatorisk forandring og transformation

Arbejdslivet i dag er præget af hyppige forandringer. I organisationer har man brug for løbende at tilegne sig ny viden og færdigheder samt tilrette arbejdsformer og –organisering så man kan levere den nødvendige kvalitet og service til den ’rigtige’ pris. Som leder spiller man en central rolle i at stå i spidsen for sådanne forandringsprocesser. Det er imidlertid ikke ligetil at komme fra idé til egentlig forandring af praksis. At få omsat ideer og ny viden til brugbar praksis på arbejdspladsen der bliver forankret i de daglige rutiner, kræver en transformationsproces som involverer flere aktører på arbejdspladsen og som tager tid.

Disse problemstillinger er omdrejningspunktet i en artikel som Pernille Bottrup og Peter Hagedorn-Rasmussen fra Kubix har bidraget med til en ny antologi om ledelse og læring i praksis. Artiklen beskriver gennem cases og teoretiske refleksioner hvordan ledere udvikler deres egen praksisteori om hvordan en forandringsproces i organisationen kan gribes an. Et element i dette er det praktiske og refleksive arbejde lederen foretager sig i bestræbelserne på at leve deres praksisteori ud i organisationen. En pointe er at lederne har en vigtig rolle at spille i løbende at forholde sig til og præge organisationens læringsrum så det kan understøtte transformationen. Samtidig har lederne behov for løbende at få synliggjort og spejlet deres egen praksisteori, så de kan forholde sig åbent til konkurrerende praksisteorier fra kolleger og medarbejdere.

Artiklen sigter først og fremmest på at give ledere inspiration og værktøjer til refleksion som kan anvendes når de går i gang med nye forandringsprocesser. Endvidere er artiklen tænkt som et bidrag til en praksisbaseret forståelse af organisatorisk læring og forandringer.

Artikel i Ledelse og læring i praksis. Samfundslitteratur. 2011. Læs nærmere om bogen her:

www.olip.samfundslitteratur.dk