menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
07-09-2010

Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra

Hvordan tackler andre lande med vekseluddannelser krisetider både på kort sigt og med langsigtede løsninger? Kubix har med midler fra Undervisningsministeriets centrale analyser og prognoser søgt inspiration i Schweiz, Tyskland og Holland. Bruno Clematide præsenterede erfaringerne den 31. august 2010 på en konference for REU – Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Og i rapporten om projektet stilles de danske aktører en lang række spørgsmål til refleksion. Følgende tre temaer er der stillet specielt skarpt på:

Eud – både for de bogligt stærke og de praktisk interesserede
Den bedste sikring for at erhvervsuddannelserne på sigt bidrager til at uddanne tilstrækkeligt mange faglærte er at erhvervsuddannelserne er rummelige i forhold til mange forskellige grupper af unge, fra bogligt stærke til praktisk orienterede, fra socialt velfungerende til socialt belastede, fra unge med ønske om at tage uddannelse som en hurtig vej til arbejdsmarkedet til unge med ambitioner om videreuddannelse.

Permanent skolepraktik af høj kvalitet – en buffer ift konjunkturelle svingninger I både høj- og lavkonjunktur er der uddannelsesområder hvor der er flere praktikpladser i end unge der ønsker den specifikke uddannelse, og vice versa områder hvor der er langt flere potentielle elever end der er praktikpladser. Skolepraktik med høj kvalitet – måske endda med et andet navn som associerer mindre med skole – hvor eleverne producerer meningsfulde produkter eller yder meningsfuld service kunne være en del af en mere langsigtet løsning.

Høj status
I Schweiz og Tyskland har erhvervsuddannelserne stadigvæk høj status. To tredjedele af en årgang begynder på en erhvervsuddannelse. Eud er dermed stadigvæk et ganske naturligt første uddannelsesvalg. Et udtalt fælles commitment mellem nationale og kantonale myndigheder, arbejdslivets organisationer og virksomheder bidrager til erhvervsuddannelsernes anseelse. Er der brug for at styrke dette fælles commitment i Danmark?

Læs rapporten på Undervisningsministeriets hjemmeside..