menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
10-08-2010

Portfolio i skolelæring og praktiklæring

Traditionelt er skolen og praktikvirksomheden to meget adskilte læringsarenaer. I praktikken er der en praktisk virkelighed, mange rutineopgaver, lidt tid til refleksion og en meget direkte feedback-kultur. Skolen er præget af curriculumtænkning og et ønske om en bred kvalificering og mestring af en række discipliner (ofte adskilt fra praksis).

Mediegrafikeruddannelsen har valgt at bruge portfoliometoden til at styrke sammenhængen mellem elevens læreprocesser på skoleophold og i praktikken. Elevens portfolio skal styrke kontinuitet i læreprocessen, skabe sammenhæng mellem skolelæring og praktiklæring og understøtte en faglighed, hvor det at kunne udvælge opgaver, fortælle om opgaver og forklare valgene i opgaveløsningen også er centrale i den nye svendeprøve, hvor der tages udgangspunkt i portfolioen.

Med portfoliometoden sættes elevens faglige uddannelse i centrum og ses som en helhed af de læreprocesser der foregår på skolen og de læreprocesser der foregår i praktikken.

Grafisk Uddannelsessekretariat samarbejder med Kubix om at styrke portfolioarbejdet på skoler og virksomheder i FOU projektet: Portfolio – En mulighed for at danne nye partnerskaber mellem skole og virksomhed. Projektet afsluttes november 2010.