menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
19-11-2009

Polske slagteriarbejdere i høj kurs

Grundet massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft har danske svineslagterier siden 2006 rekrutteret et stort antal polakker. Skønt situationen nu er en anden med nedskæringer og lukninger af slagterier, tyder alt på at polakkerne bliver i branchen.

Slagterierne er nemlig generelt meget tilfredse med de polske slagteriarbejdere hvoraf hovedparten både har en slagterfaglig uddannelse og erfaring fra andre slagterier. De har let ved at omstille sig til danske kvalitetskrav og standarder og tilpasser sig hurtigt slagteriernes arbejdskultur.

Hverken slagterierne eller polakkerne selv mener at der er særlige behov for efteruddannelse – ud over den produktionsnære oplæring. Dermed får polakkerne ikke mulighed for at indgå i karriereforløb på lige fod med deres danske kollegaer, og de sidestilles ikke med danskerne når det gælder opkvalificering generelt.

Der ligger derfor en udfordring for branchen i at gøre fordelene ved efteruddannelse tydelige for både slagterierne og de polske slagteriarbejdere. En måde kunne være at uddanne flere polakker til instruktører og mestersvende så de på den måde kan fungere som rollemodeller for deres polske kollegaer.

Sådan lyder et par af hovedkonklusionerne i en netop afsluttet Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning som Kubix har udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen.

Kan downloades her