menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
15-10-2009

Hvordan tackler andre lande med vekseluddannelser manglen på praktikpladser?

Vekseluddannelsesprincippet er presset i disse tider. Der er markant nedgang i antallet af praktikpladser, når der er økonomisk afmatning. I Danmark skrues principielt op og ned for to parametre: skolepraktik og økonomisk tilskud til virksomheder.

Skolepraktik anses dog af de fleste som en slags nødløsning, som både virksomheder og elever forbinder med lavere prestige end en vekseluddannelse, der bygger på praktik i reelle arbejdspladser.

Hvordan tackler andre lande med vekseluddannelse de tilsvarende udfordringer? Kubix går på opdagelse i Schweiz, Tyskland og Holland i håb om at komme tilbage med inspirationer til de danske erhvervsuddannelser. Det sker i projektet 'Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra'. DPU er aktiv sparringspartner i projektet, som er finansieret af Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed.