menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
15-09-2009

Lærernetværk styrker fagligheden

På landets AMU-skoler er rengøringslærerne ofte alene på deres faglige område eller har kun ganske få kolleger at sparre med i det daglige. En måde at imødekomme dette på kan være gennem et stærkt fagligt netværk på tværs af skolerne som kan tilbyde lærerne noget af den løbende sparring, idéudveksling og faglige opdatering der er vigtig for deres fortsatte trivsel og kompetenceudvikling.

Derfor har Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat etableret et landsdækkende netværk for AMU-rengøringslærere. Kubix har faciliteret netværksopbygningen og sikret at netværket har fået et solidt fundament at arbejde videre ud fra med klart definerede roller og spilleregler, et klart formål samt en form som lærerne selv kan opretholde og bygge videre på fremover. Undervejs er der blevet eksperimenteret med måder at skabe gode samtaler og afprøvet metoder til at idéudvikle og skabe energi i en gruppe, ligesom Kubix har været involveret i opstartsworkshop og de to første netværksmøder hvor deltagerne bl.a. har arbejdet med at omsætte rengøringsfagets målbeskrivelser til konkret undervisningspraksis.

For yderligere oplysninger kontakt Anne Mette Rasmussen, 33 41 17 02 eller Mette Semey, 33 41 17 01