menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
11-05-2009

Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser?

Antallet af kursister på AMUs rengøringsfaglige uddannelser er faldet markant gennem de seneste år. For at give bud på hvordan man fremover kan tiltrække kursister og udvikle uddannelserne så de matcher medarbejderes og virksomheders behov bedst muligt, har Kubix på vegne af Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) undersøgt hvad der er på spil, når ledige, medarbejdere, virksomheder, jobcentre og andre aktører (fra)vælger AMUs uddannelser. Endvidere er der set på hvordan praksis er på skolerne i dag,

Resultaterne af analysen peger på at samarbejdet mellem skoler, virksomheder, jobcentre og a-kasser samt det interne samarbejde på skolen kræver fornyet opmærksomhed. Virksomhederne er optaget af hvordan uddannelse knyttes til bredere gevinster såsom mindsket sygefravær, bredere jobs, mindre nedslidning og et styrket fysisk og psykisk arbejdsmiljø og efterlyser i den sammenhæng en tættere dialog med skolerne - både før, under og efter selve undervisningen. De ledige bliver nu igen en aktuel målgruppe, hvilket er en anledning for skolerne til at synliggøre mulighederne i rengøringsbranchen og AMU og i det hele taget arbejde med hvordan jobcentrenes og skolernes forskellige logikker mødes.