menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
12-01-2009

Integration af arbejdsmiljø i de erhvervsfaglige uddannelser

Elever på erhvervsuddannelser opfatter ofte temaet arbejdsmiljø og ikke mindst undervisningen i det som kedeligt. De ser det som et lidt irriterende vedhæng til det det egentlig handler om for dem, nemlig at lære ’faget’ (tømrer, smed, social- og sundhedsassistent osv). Men er arbejdsmiljømæssig fornuftig adfærd ikke i høj grad en vigtig del af det at være en fagligt kompetent håndværker og medarbejder? Er det at kunne passe på sine kolleger og sig selv ikke en integreret del af arbejdet?

Det har været temaet for to seminarer som Arbejdsmiljørådet og Undervisningsministeriet har inviteret til i efteråret med Kubix som ansvarlige for gennemførelsen af forløbene. I alt ca 60 undervisere fra tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler mv har deltaget. Over 1½ dag har de arbejdet med at udvikle egen undervisning hvor faglige og arbejdsmiljømæssige temaer er blevet integreret. Det er sket på baggrund af inspirationsmateriale udviklet af en gruppe bestående af lærere fra tre fagområder samt Kubix, Arbejdsmiljørådet og Undervisningsministeriet. Materialet har dels bestået i undervisningsmaterialer, dels i en model til forståelse af og arbejde med afdækning af relevante arbejdsmiljøkompetencer knyttet til fag og undervisning.

Materialet kan findes på Arbejdsmiljørådets hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontakt Pernille Bottrup, 3341 1704 eller Per Bruhn, 3341 1705.