menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

NYHEDER

Professionalisering af lærerrollen gennem fælles forberedelse

Erhvervsuddannelsers succes starter i folkeskolen – se bare i Schweiz

Transfer i forbindelse med kompetenceudvikling i praksis

.... nyhedsarkiv

NYHEDSBREV

Seneste nyhedsbrev (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve - oversigt
30-12-2004

Nye antologier om læring i arbejdslivet

Kubix har bidraget til to nye publikationer der er udgivet i forbindelse med arbejdet i konsortiet 'Læring i arbejdslivet' i regi af Learning Lab Denmark.

Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde. Antologien er redigeret af Pernille Bottrup, Kubix & Christian Helms Jørgensen, RUC. Den indeholder bl.a. følgende artikler:

At finde tonen i samspillet – ridser de mange problemstillinger op der gør sig gældende i samspillet mellem uddannelse og arbejde.

Historien om samspillet – beskriver hvordan samspillet mellem arbejdsmarkedsuddannelser og læringsaktiviteter i virksomheder har udviklet sig siden AMU blev grundlagt. Artiklen sætter især fokus på hvordan man kan nyttiggøre disse erfaringer i aktuelle udfordringer med praksisnær kompetenceudvikling.

Udviklingsnetværk som læringsrum – ser nærmere på netværk som ny læringsarena - som et tredje læringsrum der supplerer og bygger bro mellem læring på arbejdspladsen og læring i uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om antologien på LLD’s hjemmeside, hvorfra den også kan bestilles.

Arbejdspladsen som læringsmiljø. Antologien er redigeret af Vibeke Andersen, RUC, Bruno Clematide, Kubix og Steen Høyrup, DPU. Den indeholder bl.a. følgende artikler:

Læringsmiljø og læringsformer – bygger på fælles refleksioner over en række udviklingsprojekter og over antologiens øvrige artikler.

Iscenesat læring - handler om den læring der adskiller sig både fra læring knyttet direkte til det daglige arbejde og den institutionelle læring der foregår på skoler. Artiklen gør blandt andet op med den gængse forestilling at arbejdspladslæring altid er uformel og læring på skoler altid er formel.

Læs mere om antologien på LLD’s hjemmeside, hvorfra den også kan bestilles.

Læs mere om konsortiet 'Workplace Learning' på LLD’s hjemmeside.